Thông tin nhận dạng cá nhân

Người dùng có thể truy cập Ứng dụng TikSnap một cách ẩn danh. Chúng tôi không ghi lại thông tin nhận dạng của người dùng, và sẽ chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng nếu bạn tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. 

Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn đồng ý cung cấp thì bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin nhận dạng chính xác của bản thân. TikSnap không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin giả mạo hoặc không chính xác nào do người dùng cung cấp. 

Nếu chúng tôi phát hiện ra những sai phạm như vậy, chúng tôi sẽ cấm người dùng truy cập và sử dụng ứng dụng TikSnap cũng như toàn bộ dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách quảng cáo

Chúng tôi chấp nhận các quảng cáo (Ads) trên ứng dụng TikSnap để duy trì và hỗ trợ việc nghiên cứu và phát triển trên Ứng dụng TikSnap với mục đích phi thương mại hóa. 

Quảng cáo xuất hiện trên Ứng dụng TikSnap có thể được phân phối cho người dùng bởi các đối tác quảng cáo có thể đặt cookie. 

Tiksnap và bên quảng cáo sẽ chỉ biên dịch thông tin nhận dạng phi cá nhân về khách hàng hoặc những người khác sử dụng máy tính của khách hàng và không theo dõi bất cứ thông tin cá nhân nào chẳng hạn như tên, địa chỉ email và địa chỉ của bạn. 

Bạn có thể loại bỏ việc sử dụng cookie hoặc ngừng truy cập vào ứng dụng và trang web của chúng tôi bất kỳ lúc nào vì người dùng TikSnap không bắt buộc phải chấp nhận quảng cáo.

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này

TikSnap có toàn quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Khi chúng tôi thực hiện sửa đổi chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang chính của ứng dụng TikSnap, sửa lại ngày cập nhật trên đầu trang này. 

Chúng tôi khuyến khích người dùng thường xuyên kiểm tra trang này để biết được bất kỳ thay đổi nào để cập nhật về cách chúng tôi đang giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. 

Khi tiếp tục sử dụng TikSnap, đồng nghĩa rằng bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét chính sách bảo mật này theo định kỳ và nắm được các sửa đổi.

Bạn chấp nhận các điều khoản này

Bằng cách truy cập và sử dụng ứng dụng TikSnap, bạn thể hiện sự tự nguyện chấp nhận chính sách của chúng tôi. 

Nếu không, vui lòng không sử dụng dịch vụ của TikSnap. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi đăng các thay đổi đối với chính sách này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.