Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ này trước khi truy cập ứng dụng và trang web của chúng tôi.

Điều khoản dịch vụ của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian để phù hợp với sự phát triển của ứng dụng và trang web của chúng tôi nhằm mang đến cho người dùng sự hài lòng cao nhất. Vui lòng kiểm tra thường xuyên thời gian cập nhật để đảm bảo bạn đã đọc phiên bản cập nhật với những thay đổi mới nhất.

Chấp nhận điều khoản dịch vụ

Bằng cách truy cập, sử dụng ứng dụng và trang web của Tiksnap có nghĩa là bạn chấp nhận chính sách và điều khoản dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả các phiên bản cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ nội dung nào, vui lòng không sử dụng ứng dụng và trang web của chúng tôi.

Ai có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi (Người dùng)

Điều khoản của chúng tôi điều chỉnh mối quan hệ giữa ứng dụng TikSnap và người dùng ứng dụng TikSnap hay những người truy cập vào ứng dụng TikSnap, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp thông qua ứng dụng TikSnap.

Điều khoản dịch vụ của chúng tôi là thỏa thuận chung giữa cá nhân, tổ chức; một nhóm cá nhân hoặc tổ chức; nhà phát triển sản phẩm và dịch vụ TikSnap về việc sử dụng sản phẩm TikSnap và dịch vụ của chúng tôi.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của TikSnap, hãy xác nhận rằng bạn đã đọc kỹ, hiểu và chấp nhận điều khoản dịch vụ của chúng tôi, đồng thời bạn đồng ý tuân theo điều khoản dịch vụ với tư cách là người dùng.

Các tài liệu liên quan đến dịch vụ của chúng tôi

TikSnap tạo và phát triển nội dung, thông tin, đồ họa, tài liệu, văn bản, sản phẩm và tất cả các yếu tố sản phẩm dịch vụ khác được cung cấp thông qua ứng dụng TikSnap có sẵn để bạn sử dụng miễn phí và sử dụng cá nhân tuân theo các điều khoản và điều kiện đã đặt ra trong tài liệu này.

Bằng cách truy cập và sử dụng ứng dụng TikSnap, bạn đồng ý bị ràng buộc và chấp nhận điều khoản của chúng tôi cũng như tất cả các điều khoản và điều kiện được tham chiếu ở đây, đồng thời bạn đồng ý tuân theo điều khoản dịch vụ với tư cách là người dùng Nội dung và tài liệu của chúng tôi.

Nghĩa vụ của người dùng

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Ứng dụng TikSnap, sản phẩm và dịch vụ TikSnap cho các mục đích được điều khoản dịch vụ của chúng tôi cho phép cũng như bất kỳ luật, quy định hiện hành nào hoặc các thông lệ, hướng dẫn được chấp nhận chung trong các khu vực pháp lý có liên quan.

TIKSNAP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ VIỆC VI PHẠM LUẬT, QUY TẮC HOẶC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG NÀO DO BẠN HOẶC BÊN THỨ BA CAM KẾT THEO HÀNH VI CỦA BẠN.

Cụ thể, bạn đồng ý và đảm bảo rằng khi sử dụng ứng dụng TikSnap, sản phẩm và dịch vụ TikSnap, hành động của bạn không trái với luật, quy tắc hoặc quy định của (1) quốc gia, tiểu bang hoặc địa phương nơi bạn cư trú hoặc (2) quốc gia, tiểu bang hoặc địa phương nơi TikSnap đặt trụ sở hoặc hoạt động.

Sở hữu trí tuệ

(1) Nhãn hiệu

TikSnap tôn trọng các quyền đối với nhãn hiệu và tuân thủ các luật và quy định về nhãn hiệu. Nhãn hiệu TikSnap ™ của chúng tôi được tạo bởi TikSnap, chỉ được sử dụng cho TikSnap hoặc liên quan đến sản phẩm và dịch vụ TikSnap. TikSnap phải được đọc như một từ liền mạch mà không tham chiếu đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào ngoài TikSnap. Khi sử dụng, đề cập đến thương hiệu hoặc đề cập đến dịch vụ của ứng dụng TikSnap, nội dung và tài liệu TikSnap, vui lòng lưu ý tuân theo chính sách của chúng tôi:

(2) Bản quyền

TikSnap tôn trọng bản quyền và tuân thủ các quy định và luật bản quyền.

(3) Giấy phép sử dụng

Chúng tôi cấp cho người dùng của mình quyền tạm thời tải xuống một bản sao của nội dung và tài liệu (như được định nghĩa ở trên) trên ứng dụng TikSnap chỉ để xem cá nhân, phi thương mại. Đây như là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu. Bạn không được:

(4) Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Chúng tôi tôn trọng và hỗ trợ người dùng bảo vệ các quyền hợp pháp về tính toàn vẹn trong nội dung. Nội dung và tài liệu trên ứng dụng TikSnap được cung cấp để phục vụ lợi ích của người dùng là chủ sở hữu hoặc tác giả hợp pháp. TikSnap không bảo đảm, từ chối và phủ định tất cả các nghĩa vụ và đảm bảo khác về quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức bảo đảm ngụ ý, các điều kiện về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác.

TikSnap sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào đối với thiết bị của người dùng hoặc mất dữ liệu do tải xuống bất kỳ nội dung nào từ website.

Hơn nữa, TikSnap không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, các kết quả có thể xảy ra hoặc độ tin cậy của việc sử dụng nội dung và tài liệu trên trang web của mình hoặc liên quan đến nội dung và tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang nào được liên kết với trang web.

Quyền riêng tư

Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc đã đặt ra để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân người dùng, không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ lý do gì.

Độ chính xác của nội dung

Nội dung và tài liệu xuất hiện trên ứng dụng TikSnap có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. TikSnap không đảm bảo rằng bất kỳ nội dung và tài liệu nào trên website là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. TikSnap có thể thực hiện các thay đổi đối với nội dung và tài liệu có trên trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Liên kết

TikSnap cung cấp các liên kết tới trang web và quyền truy cập vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ từ bên thứ ba. Các bên thứ ba có thể kể đến như người dùng, chi nhánh, nhà tài trợ và nhà quảng cáo. Khi sử dụng TikSnap đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận rằng TikSnap sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính khả dụng nào trên trang web được liên kết. Việc truy cập và thao tác trên bất kỳ trang web nào được liên kết sẽ do người dùng hoàn toàn tự chịu rủi ro. 

Điều khoản sử dụng – Sửa đổi

Các Điều khoản Dịch vụ này có thể được TikSnap sửa đổi bất kỳ lúc nào khi có thông báo được cung cấp bằng bất kỳ phương tiện nào sau đây: Thông qua việc đăng trên trang chính của Trang web, khi hoặc sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản người dùng của mình (như được định nghĩa bên dưới), hoặc bằng cách e-mail đến địa chỉ bạn đã cung cấp khi thiết lập tài khoản người dùng của mình. Chúng tôi luôn thêm thông tin về phiên bản cập nhật của Điều khoản Dịch vụ trên đầu các điều khoản.

 Do đó, bạn có trách nhiệm đọc các điều khoản cập nhật mỗi khi bạn truy cập / sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Đồng thời đảm bảo bạn nhận thức đầy đủ về các điều khoản / cập nhật trước khi sử dụng. Việc bạn không cung cấp hoặc duy trì thông tin liên hệ không chính xác trong Tài khoản Người dùng của mình sẽ không làm bạn tránh được trách nhiệm tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này được sửa đổi theo thời gian.

Không được phép sử dụng chi tiết liên lạc hoặc danh tính của người khác. Chúng tôi sẽ hủy kích hoạt tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào chúng tôi xác định được hành vi gian lận của bạn.